Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a participat la ultima ședință a Consiliului de cooperare RM-UE

26.06.2014, Bruxelles – Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a participat joi la ultima ședință a Consiliului de cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană, creat anterior în baza Acordului de parteneriat și cooperare cu UE. În baza Acordului de Asociere și Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător (DCFTA), va fi creat un alt cadru instituțional, de bază fiind Cosiliul de Asociere și Consiliul pentru comerț, cu alte structuri subordonate dedicate diferitor domenii, cum ar fi cooperarea vamală, infrastructura calității etc.

În cadrul ședintei, Valeriu Lazăr a facut o trecere în revistă a evolutiei macroeconomice a Republicii Moldova, a progreselor înregistrate în armonizarea legislației în diferite  domenii, inclusiv economic, financiar, infrastructură etc. precum și viziunea privind cooperarea cu agenții economici din raioanele de est ale țării în cadrul DCFTA.

Un subiect aparte a constituit impactul crizei regionale și a conflictului din Ucriana asupra schimburilor comerciale și dezvoltării economice a țării, precum și viziunea asupra relațiilor de mai departe dintre RM și Uniunea Vamală.

În cadrul ședinței a fost prezentat Planul de acțiuni al Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere, parte componentă a caruia este implementarea angajamentelor aferente DCFTA și cooperarii eoconomice și sectoriale de coordonarea activitatilor cărora Ministerul Economiei este responsabil.

Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a mulțumit Comisiei Europene pentru suportul acordat în procesul de armonizare a legislației și consolidarea a capacităților instituționale ale Republicii Moldova în vederea aplicării Acordului de asociere și a celui de liber schimb. Potrivit lui Valeriu Lazăr, sprijinul UE va contribui la dezvoltarea sectorului privat și a economiei moldovenești per ansamblu. Totodată, Guvernul de la Chișinău va continua reforma de reglementare și alte acțiuni inițiate în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri și sprijinirii operatorilor economici să-și sporească competitivitatea.

Valeriu Lazăr a subliniat că, odată cu obținerea accesului pe piața UE, producătorii moldoveni trebuie să se gândească și la penetrarea pe alte piețe de desfacere. În același timp, Guvernul va continua dialogul cu țările partenerii tradiționali în vederea păstrării și extinderii accesului produselor moldovenești pe acestea.