Zi de informare COSME – Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM

5 decembrie 2014 – Orgatizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM în parteneriat cu Ministerul Economie, a organizat, astăzi, 5 decembrie, Ziua de informare dedicată prezentării Programului pentru Competitivitatea întreprinderilor și pentru IMM (COSME).

La eveniment a participat Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Lilia Palii, Directorul ODIMM, Iulia Iabanji, Philip Santens,  Team leader, Proiectul de Asistenţă Tehnică al UE pentru Suportul Bugetar Sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale” Stephen Batstone, expert din cadrul programului COSME, reprezentanții ai Delegației UE în Moldova, ai Agențiilor regionale de dezvoltare, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, instituțiilor de suport a sectorului IMM, donatori, organizații internaționale și mass-media.

Scopul evenimentului a fost de a consolida și pune in practică programul și instrumentele financiare ale UE disponibile in cadrul programelor CoSME și Orizon 2020.

Lilia Palii  a subliniat importanța semnării Acordului de Asociere şi Liber Schimb RM- -UE Moldova a demonstrând că a ales un parcurs european. 

 Programul Uniunii Europene – COSME oferă oportunități deosebite pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova”, a mai spus Lilia Palii.

Principalele subiecte puse în discuție au fost obiectivele generale și specifice ale Programului COSME în Republica Moldova, componentele de bază ale Programului COSME acoperite în Republica Moldova, instituțiile cheie pentru punerea în aplicare a Programului COSME în Republica Moldova și care sunt estimările preliminare privind costurile de implementare a Programului COSME.

 Stephen Batstone, expert din cadrul programului COSME, a prezentat Planul Strategic 2020 și Planul de Acțiuni 2015-2017 privind implementarea COSME în Republica Moldova și punerea în practică a Rețelei Întreprinderilor Europene (Enterprise Europe Network).

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului se ridică la 2,5 miliarde EUR, din care 1,4 miliarde EUR sunt alocate instrumentelor financiare. Restul va fi alocat pentru finanțarea Enterprise Europe Network, cooperării industriale internaționale și educării în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial.

ODIMM și-a asumat rolul de promotor al Programului COSME în Republica Moldova, urmând să pună la dispoziţie publicului larg informaţii detaliate despre Program şi oportunităţile de participare la apelurile de proiecte anunţate.

Notă. 

Amintim că la 29 septembrie, curent, Uniunea Europeană şi Republica Moldova au semnat Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2014 – 2020 (COSME). Astfel, Moldova este prima țară – membră a Parteneriatului Estic ce a aderat la COSME.