Un stat 100% digital: Strategia de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, aprobată de Executiv

Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia de Transformare Digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, un document important pentru viitorul țării noastre. Acesta stabilește viziunea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru dezvoltarea digitală până în 2030 și reconfirmă determinarea noastră de a construi o societate modernă, axată pe cetățeni și aliniată cu agenda de integrare europeană.

Obiectivele principale ale acestei strategii sunt ambițioase și se concentrează pe promovarea dezvoltării durabile a țării. Ne propunem:

1.   Dezvoltarea unei societăți digitale;

2.   Dezvoltarea unui sector TIC robust și competitiv;

3.   Crearea unei economii digitale inovatoare și reziliente

4.   Instituirea unui stat digital eficient, inteligent și transparent;

5.   Crearea unui mediu digital accesibil, sigur și incluziv;

6.   Consolidarea imaginii Republicii Moldova drept națiune digitală.

„Este important de menționat ca implementarea acestei strategii necesita eforturi comune din partea tuturor părților implicate: atât instituțiile guvernamentale cât și sectorul privat și societatea civilă. Împreună, putem face din Republica Moldova o națiune digitală modernă și prosperă, pregătită pentru provocările din viitor”, a menționat Mihai Lupașcu, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Proiectul a fost elaborat cu sprijinul partenerilor de dezvoltare de la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are scopul de a crea un viitor complet digital. În prezent, sunt înregistrate 44% de servicii publice online pentru antreprenori și 34% pentru cetățeni, dar obiectivul final este ca toate serviciile publice sa fie disponibile în format digitalizat.