În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 377 din  25.04.2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe,  Ministerul Economiei și Infrastructurii, în cadrul mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, este autoritatea publică centrală, responsabilă de politica în sectoarele gestionate.

Note informative privind cooperarea cu parteneri de dezvoltare:

Note informative privind cooperarea cu state:

Confederația Elvețiena  2020

 1. Emiratele Arabe Unite
 2. Japonia 2021
 3. Letonia
 4. Liechtenstein
 5. Norvegia 
 6. Regatul Danemarcei
 7. Republica Estonia
 8. Republica Federală Germania 2021
 9. Republica Finlanda
 10. Republica Franceză
 11. Republica Lituania 2021
 12. Republica Slovacă 
 13. Republica Turcia 
 14. România 2021
 15. Spania
 16. Statele Unite ale Americii 2021
 17. Suedia 2021

Referinţe: 

 1. http://amp.gov.md/portal/
 2. http://finantare.gov.md/
 3. https://www.oda.md/ro/
 4. http://uipac.md/

Documente economice relevante: